Registrovať sa

Účastník

Spoločnosť

Program

Šiesta scéna

Spoločenský program

Ďalšie

Po vykonaní registrácie Vám príde najneskôr do druhého pracovného dňa e-mailom potvrdenie s čiastkou k úhrade. Účastnícky poplatok vrátane DPH uhraďte bankovým prevodom na účet organizátora konferencie číslo 4004469226/7500, ČSOB, a to do 31. 12. 2018 (zvýhodnený poplatok), 31. 3. 2019 (zvýhodnený poplatok), 31. 5. 2019 (zvýhodnený poplatok), do 30. 6. 2019 (zvýhodnený poplatok), do 31. 7. 2019 (zvýhodnený poplatok), do 31. 8. 2019 (zvýhodnený poplatok), alebo do 30. 9. 2019 (zvýhodnený poplatok), najneskôr však však do 31. 10. 2019 (štandardný poplatok).

Pri zrušení registrácie 14 dní pred prvým dňom konania konferencie vrátane sa neplatia žiadne storno poplatky. Po tomto termíne bude účtovaný poplatok vo výške 50% ceny. Pokiaľ dôjde k zrušeniu registrácie týždeň a menej pred prvým dňom konania konferencie, bude účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny.

Organizátor konferencie

NAR marketing s.r.o.
Masarykovo náměstí 52/33
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, CZ

IČ: 64616398, DIČ: CZ64616398

Odoslaním vyplneného formulára súhlasím so zverejnením svojich fotografií a údajov na marketingové účely v súlade s Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Back to Top