Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Zvonimir Jukić

Pracuje ako vedúci právne-vzdelávacieho oddelenia v Národných novinách a súčasne je členom pracovnej skupiny pre rozvoj elektronického publikovania a e- tendrov. Ako člen pracovnej skupiny krok za krokom budoval vývoj systému i legislatívnu stránku elektronizácie verejného obstarávania v Chorvátsku. V tejto oblasti zároveň pôsobí ako školiteľ.

Back to Top