Zuzana Miladinovič


Zuzana Miladinovič

Zuzana Miladinovič

Po ukončení Ekonomickej univerzity v Bratislave v roku 2015 nastúpila do SLOVNAFTu v rámci absolventského programu. Do roku 2018 pracovala na podpornom oddelení, kde spolupracovala na projektoch týkajúcich sa nákupného procesu a nákupných systémov. Od Októbra roku 2018 zastrešuje nákup logistických služieb pre celú Skupinu MOL. Momentálne ako category manager zodpovedá za cestnú prepravu všetkých produktov, ktoré sú v rámci Mol Group prepravované pre interné účely, ale aj smerom k zákazníkom. Koncept category managmentu je v rámci procurement oddelenia v MOL Group novinkou, čo znamená, že je spojený s veľkým množstvom zmien a nastavovaním nových procesov.

Back to Top