Zuzana Bučeková


Zuzana Bučeková

Zuzana Bučeková

Vyštudovala na Fakulte ekonomiky a manažmentu v odbore analýza a riadenie podniku. V rokoch 2012-2018 ako vedúca oddelenia verejného obstarávania koordinovala a zabezpečovala činností spojené s procesom verejného obstarávania pre potreby Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, kde vlastnými silami vymyslela vlastné e-nástroje a proces ich implementácie a používanie, za čo v roku 2015 získala medzinárodnú cenu FSA v kategórii MASTER. Od začiatku roku 2018 sa špecializuje na riadenie a zabezpečovanie činností procesu verejného obstarávania projektov financovaných z fondov EÚ v spoločnosti Svet zdravia.

Back to Top