Will Beattie

Will Beattie

Will Beattie

Will je generálnym manažérom pre kontinentálnu Európu v Chartered Institute of Procurement and Supply (alebo CIPS). Will je lídrom vyhľadávania nových trhových príležitostí a asistuje pri zakladaní nových pobočiek po celom svete. Je zodpovedný predovšetkým za spoluprácu s globálnymi korporátnymi klientmi na návrhu a vývoji riešení, ktoré majú pomôcť organizáciám maximalizovať potenciál nákupu a dodávateľských reťazcov, vrátane rozvoja ľudí a procesov. Je vášnivým obhajcom nákupnej profesie a zameriava sa na rozvoj schopností nákupných tímov.

Back to Top