Viliam Dobiáš

Viliam Dobiáš

Viliam Dobiáš

Od roku 1974 do 1995 anestéziológ a intenzivista, občasne v záchrannej službe od 1977. Od 1998 plný úväzok v záchrannej zdravotnej službe. Pedagóg na univerzite od 1980, plný úväzok od 2007. V Slovenskom Červenom kríži dobrovoľník od 1974, generálny sekretár 1995-1998 (CEO), od roku 2013 prezident - dobrovoľník. Najvyššie ocenenie za darovanie krvi, opakovane Zlatý záchranársky kríž ČR a SR za aktivity, vzdelávanie a celoživotné dielo. V súčasnosti odborný garant v najväčšej záchrannej službe na Slovensku - Life Star Emergency. Učím medikov, postgraduálne lekárov v špecializácii urgentná medicína a zdravotníckych záchranárov. Autor a spoluautor 7 učebníc a 3 kníh o prvej pomoci, 3 publikácie vyšli aj v českom preklade. Sám o sebe tvrdí, že má viac funkcií ako najnovší iPhone :)

Back to Top