Veronika Ivaničová

Veronika Ivaničová

Veronika Ivaničová

Oblasti verejného obstarávania sa venuje od roku 2014. Od tohto roku pôsobila na Ministerstve vnútra SR na Odbore verejného obstarávania pod vedením Dašky Palákovej, kde sa mi podarilo „nasať“ bohaté a široké skúsenosti v oblasti elektronizácie a centralizácie verejného obstarávania. V súčasnosti pôsobím na Odbore verejného obstarávania na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a jej snahou tu je zavádzať plnú elektronizáciu v procesoch verejného obstarávania.

Back to Top