Valentina Vaňková

Valentina Vaňková

Valentina Vaňková

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. Prax získavala postupne na riaditeľstve ČSAD ako samostatný referent organizácie a techniky riadenia, potom založila vlastnú špedičnú spoločnosť Forman VK, kde si vyskúšala komplexnú organizáciu práce z vedúcej pozície. V súčasnej dobe pracuje na Magistráte mesta Ostrava, kde prešla viacerými pozíciami až do súčasnej vedúcej oddelenia kapitálových účastí a združeného nákupu - odbor verejného obstarávania a kapitálových účastí.

Back to Top