Václava Kotrbová

Václava Kotrbová

Václava Kotrbová

Od roku 2001 pracuje na Krajskom úrade pre Kraj Vysočina, začínala na pozícií právnika, aktuálne pracuje ako analytik a metodik spoločných nákupov. Ďalej má na starosti právne zastrešenie zložitých prípadov verejného obstarávania. Elektronizáciou verejného obstarávania sa zaoberá od doby zavedenia povinného uverejňovania na profile zadávateľa, kedy Kraj Vysočina vyvinul a certifikoval vlastný profil zadávateľa. V súčasnej dobe využívajú komerčné nástroje, na ktorých bežne realizujú plne elektronické zadávanie vrátane DNS.

Back to Top