Václav Pelouch


Václav Pelouch

Václav Pelouch

Václav Pelouch, riaditeľ technickej a prevádzkovej administratívy ND, pôsobí v Národnom divadle od roku 1998. V divadle pracoval na rôznych pozíciách. Od roku 2012 do roku 2013 bol poverený riadením Národného divadla. Jeho kompetencia zahŕňa správu a údržbu všetkých budov Národného divadla a súvisiacu prípravu a realizáciu investičných akcií a verejných zákaziek. Za Národné divadlo je vedúcim implementačného tímu prebiehajúcej rekonštrukcie historickej a operačnej budovy Štátnej opery.

Back to Top