Tünde Tátrai


Tünde Tátrai

Tünde Tátrai

Vyštudovaná ekonómka a právnička, ktorá v súčasnej dobe pôsobí na Univerzite Corvinus v Budapešti na inštitúte obchodnej ekonómie. Vyučuje elektronické verejné obstarávanie, riadenie dodávateľského reťazca a udržateľné verejné obstarávanie. Svoju dizertačnú prácu napísala o verejnom obstarávaní a jeho ďalšom možnom vývoji v Maďarsku. Špecializuje sa tiež na etické zákazky. Tünde hrá vedúcu úlohu v medzinárodných výskumných projektoch a je autorkou množstva kníh a medzinárodných publikácií. Je korešpondentkou niekoľkých odborných časopisov na tému elektronizácia a právo verejného obstarávania. Hrá aktívnu úlohu vo vedeckých a organizačných výboroch niekoľkých výskumných programov i v konferencií o verejnom obstarávaní. Vyučovala na Vyššej ekonomickej škole v Moskve.

Back to Top