Tomáš Veit

Tomáš Veit

Tomáš Veit

Na pozícií Head of Procurement Europe v jednej z najväčších pivovarníckych skupín na svete zodpovedá za lokálne tímy a nákupné aktivity vo vybraných európskych krajinách. Jeho súčasná špecializácia tkvie vo zvyšovaní efektivity lokálnych operatívnych tímov vrátane meraní ich výkonu, zavádzania jednotnej IT infraštruktúry, rozvoj e-sourcingu a taktických spot-buy aktivít.

Back to Top