Tomáš Trenkler


Tomáš Trenkler

Tomáš Trenkler

Pôsobil deväť rokov v prostredí strojárenskej spoločnosti, kde v roku 2004 začal využívať eAukcie na elektronizáciu výberových konaní. Svoje skúsenosti z praxe uplatňuje od roku 2006 pri šírení projektu PROEBIZ najprv na Slovensku a od začiatku roka 2015 najmä v zahraničí.

Back to Top