Tomáš Šturala

Tomáš Šturala

Tomáš Šturala

Študoval na Masarykovej univerzite v Brne, odbor Verejná správa. Po štúdiu začal pracovať ako účtovník vo Väznici Znojmo a po dvojročnej praxi sa vypracoval na Generálne riaditeľstvo väzníc v Prahe na pozíciu oblastného účtovníka, metodika účtovníctva a reportingu. V roku 2011 nastúpil do správy nehnuteľností mesta Znojma na pozíciu riaditeľa tejto organizácie. Tu spravoval viac ako 4 500 bytov a všetky mestské športoviská. Zaslúžil sa o elektronizáciu verejného obstarávania a tým ušetril mestu nemalé peniaze. V roku 2018 prešiel do súkromného sektora a služby elektronických aukcií a elektronizácie ponúka obciam, mestám a tiež súkromnému sektoru. Práca ho napĺňa a baví, rád pomáha menším obciam a ďalším zadávateľom pri riešení problémov, ktoré so zadávaním majú. V roku 2018 riešil administráciu verejného obstarávania za bezmála 750 miliónov korún.

Back to Top