Tomáš Dedek


Tomáš Dedek

Tomáš Dedek

Tomáš je spoluzakladateľom a riaditeľom spoločnosti ISECO, ktorá sa zaoberá projektmi v oblasti IT a informačnej bezpečnosti. V oblasti IT bezpečnosti sa pohybuje ostatných cca 10 rokov a to ako v súkromnom, tak vo verejnom sektore vrátane účasti v rozličných verejných obstarávaniach. Voľný čas venuje predovšetkým rodine a cyklistike a má kladný vzťah k vinárskym oblastiam a ich produktom.

Back to Top