Stanislav Bogdanov


Stanislav Bogdanov

Stanislav Bogdanov

V súčasnej dobe pôsobí na pozícií riaditeľa odboru elektronizácie verejného obstarávania a koncesií na Ministerstve pre miestny rozvoj. Participoval na projekte Národného elektronického nástroja so zameraním na testovanie systému a užívateľského odladenia. V priebehu projektu bol hlavným školiteľom systému.

Back to Top