Rostislav Očadlík


Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík

Rostislav Očadlík pôsobí v spoločnosti RayService od roku 2000, aktuálne na pozícii riaditeľa pre rozvoj technickej infraštruktúry. Motto RayService znie: "Vytvárame vedome našu budúcnosť". Rostislav prevádza zavedené / štandardné systémy riadenia pomocou nových technológií do moderného a efektívneho stavu. V rámci Priemyslu 4.0 sa zameriava na riadenie automatických skladovacích systémov a na riadenie výroby pomocou paperless production. Má radosť z toho, akým spôsobom sa spoločne darí využívať prvky Priemyslu 4.0 v každodennom živote firmy RayService.

Back to Top