Robert Bartas

Robert Bartas

Robert Bartas

Pracuje 9 rokov v nemocnici na pozícii manažéra pre farmakoekonomiku a vedúceho ústavnej lekárne. Lekáreň zásobuje oddelenia 2 nemocníc. Prípravou podkladov pre eAukcie na lieky a ich vyhodnoteniu sa venuje 8 rokov. Podieľal sa na zavedení logistického systému v oblasti liečiv a v poslednom roku sa venuje implementácii spoločného pozitívneho listu v rámci jednotne riadených nemocníc.

Back to Top