Rastislav Janík

Rastislav Janík

Rastislav Janík

Vzdelanie skončil na Univerzite Komenského, Právnická fakulta. Po škole sa 2 roky venoval obchodnému právu, v roku 2005 nastúpil do ZSE a.s. na pozíciu vedúci nákupu, ktorá zahŕňala operatívny a strategický nákup. V rámci koncernu E.ON, časťou ktorého je aj ZSE a.s., pôsobil ako člen sourcing teamov, ktoré riešili harmonizáciu technických špecifikácii a nákupných procesov v jednotlivých komoditách. Snaží sa o elektronizáciu spojenú s dosiahnutím maximálne efektívneho strategického nákupu.

Back to Top