Radoslav Delina


Radoslav Delina

Radoslav Delina

Expert v oblasti využívania umelej inteligencie na spracovanie veľkých dát. Participuje na niekoľkých medzinárodných projektoch zameraných na prípravu dátových výstupov pre ďalšie analýzy vyhodnocovania ekonomických alebo finančných rizík. Súčasne pôsobí ako korešpondent európskej iniciatívy Európskej komisie – eBusiness w@tch, eWork, e-Skills For The 21st a ďalších.

Back to Top