Petra Vrbová


Petra Vrbová

Petra Vrbová

Od roku 2004 sa venuje nákupu v nadnárodných koncernoch. Pôsobila v spoločnosti Nestlé Česko ako nákupca služieb a nepriamych materiálov, špecialista SAP nákupných modulov. Od roku 2007 zastávala pozíciu Manažéra nákupu služieb a nepriamych materiálov v spoločnosti Nestlé Česko. V súčasnosti zastáva pozíciu Teamleader, Non-Core Commodity tímu v spoločnosti innogy.

Back to Top