Petr Donath

Petr Donath

Petr Donath

Vyštudoval Vysokú školu báňsku v Ostrave, Fakultu strojárenskú a elektrotechnickú. Od roku 1996 pôsobil ako analytik Polície Českej republiky na Mestskom riaditeľstve polície v Ostrave a neskôr na Krajskej správe Severomoravského kraja. Od roku 2013 pracoval v spoločnosti NAR marketing, s.r.o. ako trainer systému PROEBIZ v slovenskom tíme. V súčasnosti pracuje na pozícií projektového manažéra vo vývojovom tíme softvéru JOSEPHINE.

Back to Top