Peter Mikuláš


Peter Mikuláš

Peter Mikuláš

Vyštudoval marketing a management na Obchodně podnikatelské fakulte v Karvinej, kde počas štúdia pracoval ako správca počítačovej siete. Po škole, v roku 2010, nastúpil do spoločnosti NAR marketing s.r.o., kde v súčasnej dobe pracuje na pozícii country manager. Implementuje eAukčný sw PROEBIZ do vnútropodnikových procesov jednotlivých klientov. Špecializuje sa na zefektívnenie procesov vo verejnom obstarávaní postavením štruktúry súťaží.

Back to Top