Peter Majtán


Peter Majtán

Peter Majtán

Absolvent Ekonomickej Univerzity v Bratislave. V rámci absolventského programu aktuálne známeho ako Growww začal svoju kariéru v spoločnosti SLOVNAFT. Postupne rozvíjal svoje skúsenosti v oblasti nákupu služieb, projektového nákupu a nákupu údržby (MRO). Momentálne pôsobí na pozícii manažéra Nákupu pre Flagship SLOVNAFT (SR, CZ, AUT, POL) v rámci skupiny MOL. Je veľký zástanca moderného nákupu s dôrazom na ľudský prístup a analytické myslenie. Motivácia je byť lepší. Motto: „Push the sky away“ Nick Cave.

Back to Top