Peter Čambál

Peter Čambál

Peter Čambál

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity, fakulty Materiálovo technologickej. V nákupe pracuje viac ako 10 rokov. Od r. 2015 zastáva pozíciu Manažér Obstarávania v spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. (SE, a.s.), kde sa priamo podieľa na transformácii nákupu z taktického na strategický. Je považovaný za jedného z priekopníkov aplikovania metodiky Design to Cost (DTC) v spoločnosti SE, a.s. V rokoch 2013 -2014 pôsobil v Rusku v spoločnosti Enel Russia v pozícii Manažér DTC. Aktívnu znalosť nákupných kategórii a analýzu nákladov vníma ako dôležité postupy a nástroje práce v nákupe.

Back to Top