Pavel Hrnčíř


Pavel Hrnčíř

Pavel Hrnčíř

Posledných 11 rokov sa zaoberá nákupom v bankovníctve a leasingovej spoločnosti, predtým i v B2B obchode. V Komerčnej banke pracoval v nákupe ICT , projektov a pre dcérske spoločnosti, v aktuálnom pôsobisku v Equa bank má na starosti všetky dodávateľské vzťahy. Rád pracuje na zložitých prípadoch so strategickým prínosom pre zadávateľa, často v oblasti ICT a služieb. V poslednej dobe venuje veľa času rozvoju ľudí bez skúsenosti s nákupom. Elektronické nástroje nákupu využíva celých 11 rokov.

Back to Top