Pavel Čech


Pavel Čech

Pavel Čech

Píše zmluvy o vývoji softvéru, ale tiež servisné, licenčné alebo distribučné zmluvy a fundovane poradí i s ostatnými záležitosťami súvisiacimi s technológiami a právom. Pavel Čech je právnikom v advokátskej kancelárii SEDLAKOVA LEGAL, kde sa spoločne s kolegami špecializujú predovšetkým na softvérové a IT právo či na ochranu duševného vlastníctva. Je tiež zakladajúcim členom hnutia Brno Legal Hackers, ktoré prichádza s kreatívnymi riešeniami problémov práve na poli práva a technológií.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU