Ota Novotný


Ota Novotný

Ota Novotný

Zástupca Českej republiky v medzinárodných výboroch pre softvérové inžinierstvo. Podieľa sa na mnohých projektoch spojených s implementáciou informačných systémov pre predikčné modelovanie na základe analýzy dát. Problematika prepájania a transformácie dátových zdrojov na prípravu analytických výstupov ho vážne baví, aktívne o nej i publikuje, je okrem iného i spoluautorom knihy s titulom "BI – Ako využiť bohatstvo vo vašich dátach".

Back to Top