Ondřej Ječný

Ondřej Ječný

Ondřej Ječný

Vedúci oddelenia centrálneho nákupu Ministerstva vnútra. V rámci svojej pozície koordinuje centrálne nákupy a elektronické systémy pre verejné obstarávanie Ministerstva vnútra. Svoju prax získal na predchádzajúcich pracoviskách, kde pôsobil jednak ako nákupca rôznych komodít, a jednak ako metodik verejného obstarávania so zameraním na elektronické nástroje. V rámci Ministerstva vnútra koordinoval prechod z individuálneho elektronického nástroja do Národného elektronického nástroja. V súčasnosti sa venuje problematike elektronizácie verejného obstarávania a to nielen v súvislosti s centrálnymi nákupmi.

Back to Top