Naďa Voráčová


Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Pracuje ako manažérka verejného obstarávania na rektoráte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2010 je členkou tímu, ktorý začínal s prechodom na elektronické vyhlasovanie verejných obstarávaní a so zavádzaním dynamických nákupných systémov na univerzite. V priebehu posledných dvoch rokov pracovala na doplnení DNS o zmluvy s rámcovým prvkom a súťaže pomocou elektronických katalógov, ako i na zavedení interného e-shopu pre kompletnú elektronizáciu centrálnych nákupov na MU.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU