Naďa Voráčová


Naďa Voráčová

Naďa Voráčová

Pracuje ako manažérka verejného obstarávania na rektoráte Masarykovej univerzity v Brne. Od roku 2010 je členkou tímu, ktorý začínal s prechodom na elektronické vyhlasovanie verejných obstarávaní a so zavádzaním dynamických nákupných systémov na univerzite. V priebehu posledných dvoch rokov pracovala na doplnení DNS o zmluvy s rámcovým prvkom a súťaže pomocou elektronických katalógov, ako i na zavedení interného e-shopu pre kompletnú elektronizáciu centrálnych nákupov na MU.

Back to Top