Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák

Miroslav Hlivák absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, po škole pôsobil ako advokátsky koncipient a následne ako advokát zapísaný v Slovenskej advokátskej komore. Od roku 2009 pôsobil ako advokát, prokurista a neskôr ako partner v advokátskej kancelárii SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o. V rámci svojej odbornej praxe sa dlhodobo zameriaval aj na oblasť verejného obstarávania a poskytoval právne poradenstvo slovenským a zahraničným klientom. V súčasnosti zastáva funkciu predsedu Úradu pre verejné obstarávanie.

Back to Top