Mirko Einert

Mirko Einert

Mirko Einert

Za svojich dvadsať rokov v odbore sa zapojil do všetkých oblastí hodnotového reťazca a osvojil si zákaznícky orientované myslenie, vďaka ktorému ženie inovácie a prevádzkovú excelentnosť dopredu. Vďaka svojej vášni k nákupu a zjednávaniu mal možnosť pracovať na rôznych postoch, či už v operatívnom alebo strategickom nákupe. Na pozícií riaditeľa nákupu vyšperkoval svoje schopnosti v oblasti teambuildingu, aby tak vytvoril efektívne strategické a operatívne nákupné organizácie, ktoré sú schopné svižne reagovať na neustále sa meniaci trh. Tento um organizačnej excelentnosti a inovácie umožnili Mirkovi Einertovi vytvoriť nový tím zodpovedný za digitálnu transformáciu, organizačný a personálny rozvoj v správe dodávateľského reťazca plynu a napájania v spoločnosti Siemens AG. Cesta je to dlhá a výzvy náročné, ale rozhodne to stojí za to!

Back to Top