Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Miloslav Matonog

Od roku 2008 pôsobil na úrade pre verejné obstarávanie, kde sa zaoberal najmä kontrolnou a metodickou činnosťou v procese verejného obstarávania zákaziek financovaných z fondov EÚ. V období rokov 2011-2016 sa venoval obstarávaniu zákaziek a zavádzaniu plne elektronického verejného obstarávania na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR. Od roku 2017 tu pôsobí ako riaditeľ odboru verejného obstarávania ako centrálnej obstarávacej organizácie pre rezort ministerstva. Zúčastňuje sa zasadnutí pracovných skupín pre oblasť verejného obstarávania, aktívne sa spolupodieľa na príprave legislatívy vo verejnom obstarávaní.

Back to Top