Miloš Olejník


Miloš Olejník

Miloš Olejník

Prezentuje svoje skúsenosti z dvadsaťročnej praxe v nákupe nadnárodných firiem, ako sú IKEA, MAKRO, INNOGY a ďalších spoločností. Dnes pracuje na pozícii EU Category Manager v spoločnosti Amazon. Je veľkým propagátorom elektronického nákupu a ďalších moderných nástrojov efektívneho nakupovania, rovnako ako maximálnej transparentnosti v procese výberových konaní.

Back to Top