Milan Tomek

Milan Tomek

Milan Tomek

Vyštudoval informatiku a web development na Central College v Sydney. Profesijné skúsenosti zbieral ako nákupca v brnenskej spoločnosti Fabory, kde mal na starosti nákup spojovacieho materiálu, dennú komunikáciu s dodávateľmi a poskytovanie cenových kalkulácií. Od roku 2008 pôsobil na niekoľkých vedúcich pozíciách v spoločnosti Siemens. V súčasnosti pracuje na pozícií Global Commodity manager v Siemens Germany a jeho zodpovednosťou je vývoj a implementácia globálnych stratégií pre nákup veľkých oceľových konštrukcií, zlepšovanie nákupných a dodávateľských postupov s využitím moderných nákupných metód a proaktívne riadenie činností zameraných na znižovanie nákladov.

Back to Top