Mikołaj Kuc

Mikołaj Kuc

Mikołaj Kuc

S viac ako dvanásťročnými skúsenosťami v oblasti nákupu je Mikolajovým hlavným profesijným cieľom neustály rozvoj a zlepšovanie ľudí a procesov. Zameriava sa na zníženie nákladov a zvyšovanie efektivity v dôsledku zavádzania moderných projektov riadenia, nákupu a hodnotových inžinierskych činností v integrovanom dodávateľskom reťazci. Väčšinu svojej profesijnej dráhy pracoval v produkčných spoločnostiach FMCG a v roku 2013 sa pridal k pivovarníckemu biznisu. V súčasnosti pracuje ako Category Manager v Asahi Breweries Europe Group a je zodpovedný za vývoj a realizáciu nákupnej stratégie pre kategóriu MRO v Európe.

Back to Top