Michal Kristiňák


Michal Kristiňák

Michal Kristiňák

Právnik, ktorý má bohaté odborné skúsenosti v oblasti nákupu a logistiky. Stál pri vývoji nákupných a právnych tímov energetických a gastronomických spoločností. V súčasnosti pracuje ako manažér nákupu na Amazon Fulfillment Slovakia.

Back to Top