Michaela Poremská

Michaela Poremská

Michaela Poremská

Michaela Poremská sa zaoberá verejným obstarávaním už od roku 2006. Až v roku 2009 sa však odhodlala používať pri verejnom obstarávaní výlučne elektronické nástroje. Svoje bohaté skúsenosti z oblasti legislatívy pravidelne zúročuje písaním odborných článkov na tému „elektronizácia verejného obstarávania“ a sama je i autorkou niekoľkých kníh s touto tematikou. Prednáša na Mendelovej univerzite v Brne a pre verejnosť vedie semináre zo sveta verejného obstarávania. Všetok svoj voľný čas venuje synovi, s ktorým najradšej cestuje.

Back to Top