Martina Šťastná

Martina Šťastná

Martina Šťastná

V minulosti sa venovala európskym dotáciám a verejnému obstarávaniu. Od roku 2010 pôsobí na Krajskom úrade Libereckého kraja na pozícii vedúcej oddelenia verejného obstarávania. Oddelenie verejného obstarávania realizuje elektronickej aukcie už niekoľko rokov pre potreby úradu. Od roku 2015 sú realizované elektronické aukcie aj pre príspevkové organizácie Libereckého kraja.

Back to Top