Martin Zelinka


Martin Zelinka

Martin Zelinka

V súčasnosti riaditeľ nákupu divízie Power&Gas Česká republika v spoločnosti Siemens, s.r.o. Je rešpektovaným odborníkom pre oblasť centralizácie nákupu a riadenia projektov v oblasti zavádzania nových nákupných nástrojov a procesov. Významný diel skúseností načerpal v nákupných tímoch energetickej skupiny RWE.

Back to Top