Martin Olejník


Martin Olejník

Martin Olejník

Štúdiom pilot, profesiou neustále rozlietaný . Martin profesijne pochádza z oblasti analytiky a nákupných procesov v zdravotníctve, kde spolupracoval na prerode operatívneho nákupu v tendrovanie komodít v rámci privátnej siete nemocníc v Česku a na Slovensku. V súčasnosti sa zameriava na strategický nákup v spoločnosti RayService a zodpovedá za rozbeh nákupu ďalšej spoločnosti zaoberajúcej sa centrálnym nákupom.

Back to Top