Martin Jonastik

Martin Jonastik

Martin Jonastik

Vyštudoval odbor Aplikovaná Informatika na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave a tieto poznatky využíva v praxi pri elektronizácii a automatizácii nákupu od roku 2009, kedy sa podielal na zavedení eProcurementu. Postupne prešiel cez rôzne funkcie v nákupe až po dnešnú pozíciu Procurement Compliance Specialist v koncerne IKEA, so zameraním na kontrolu a vývoj nákupných postupov a rutín. Je propagátorom riešení so zameraním na efektivitu a znižovanie procesných nákladov pri obstarávaní. V súčasnosti vedie projekt zavádzania elektronického B2B trhovišťa.

Back to Top