Martin Jakubek


Martin Jakubek

Martin Jakubek

Je vedúcim oddelenia vzdelávania Inštitútu verejného obstarávania na Úrade verejného obstarávania (ÚVO) Slovenskej republiky. Martin Jakubek sa spoločne so svojimi kolegami venuje aktivitám, ktoré približujú širšej verejnosti zaujímavé rozhodnutia, metodické usmernenia alebo rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Prepájaním teórie s praxou vytvárajú podmienky pre prípadné legislatívne zmeny, ako i pre celkovú profesionalizáciu verejného obstarávania.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU