Martin Daniš


Martin Daniš

Martin Daniš

Verejnému obstarávaniu sa venuje viac ako 7 rokov, najskôr ako konzultant procesov verejného obstarávania v spoločnosti VOSK, a.s., kde strávil takmer 6 rokov, sprocesoval takmer 200 vestníkových zákaziek pre verejných obstarávateľov a napísal desiatky námietok pre klientov z druhého brehu rieky. Svoje skúsenosti zúročuje v súčasnosti ako vedúci oddelenia verejného obstarávania na úrade Banskobystrického samosprávneho kraja, kde nastavuje procesy od nuly, pričom ako jeden z prvých krokov bolo zavedenie elektronizácie verejného obstarávania aj pre zakázky s nízkou hodnotou.

Back to Top
Procurement Board pracuje s otvorenými cookies. Umožňuje mu spracovávať dáta, ktoré sú pre správny priebeh a vyhodnocovanie nevyhnutné. O cookies a ich nastavení sa dozviete VIAC TU