Marta Macke

Marta Macke

Marta Macke

Zakladateľka a hlavný partner v spoločnosti Shortlist Consulting. Má takmer 25 rokov skúseností z oblasti marketingovej komunikácie a rozvoja podnikania. V rokoch 1995–2012 pracovala v poľských i medzinárodných reklamných agentúrach, okrem iného v Customer Service a New Business v spoločnosti Gruppa 66 (dnešní Ogilvy & Mather), Saatchi & Saatchi alebo DDB Group, kde bola zodpovedná za obchodný a strategický rozvoj spoločností. V roku 2013 vytvorila prvú spoločnosť na poľskom trhu, ktorá sa zameriava na poradenské služby, podporu rozvoja podnikania a budovania vzťahov medzi klientmi a agentúrami. Okrem toho je tiež arbitrom výboru pre etiku reklamy a mentorkou v klube ženských mentoriek.

Back to Top