Marie Siberová

Marie Siberová

Marie Siberová

V súčasnej dobe zastáva pozíciu vedúcej nákupu, na ktorú sa vypracovala z vedúcej veľkoskladu, kedy spolupracovala s mnohými významnými osobnosťami a neskôr nákupcu. Firma Krofian CZ spol. s r.o., v ktorej túto pozíciu zastáva, patrí medzi špičky v odbore automatizácie s množstvom ocenení. Vo firme čelí veľkým výzvam a nárokom. Medzi hlavné požiadavky vedenia patrí vyhľadávanie úspor jednotlivých komodít, štandardizácia dielov a vyhľadávanie nových technológií. Hovorí, že: “Nákup je veľmi stará disciplína, ale nie sú jasne definované pravidlá, ako hrať a vyhrať.“

Back to Top