Marian Gałuszka


Marian Gałuszka

Marian Gałuszka

Vyštudoval medzinárodný obchod na Univerzite v Krakove, kde počas štúdia niekoľkokrát vycestoval do USA a Kanady na jazykový pobyt. Po škole nastúpil do spoločnosti Pro North Czech, a.s., kde pôsobil na pozícií logistika. Od roku 2009 pracuje vo firme Sentinet, s.r.o. ako vedúci projektového tímu platformy PROEBIZ. Školí v ČR a zahraničí, podieľa sa na vývoji a testovaní systému.

Back to Top