Marcela Zemanová

Marcela Zemanová

Marcela Zemanová

Vo svojej pracovnej kariére prešla pozíciami od radových nákupcov až po pozíciu Supply Chain manager - to jej poskytuje vysokú kompetenciu v riadení celého nákupného procesu. V súčasnosti pôsobí v českom výrobnom závode Chart Ferox svetovej korporácie Chart Industries, vyrábajúcej technicky náročné výrobky. Vo svojej profesijnej praxi sa snaží prinášať praktické ukážky do všedného života nákupcov s dôrazom na otvorenosť a vecnú presnosť odhaľujúcu potenciálne nezhody, nepochopenie a nepružnosť v internej komunikácií, presadzujúcu princípy a požiadavky interného klienta smerom k dodávateľom.

Back to Top