Marcela Turčanová


Marcela Turčanová

Marcela Turčanová

Je viceprezidentkou asociácie APUeN SK a manažérkou APUEN AKADÉMIE. Venuje sa elektronizácií verejného obstarávania a vzdelávaniu, a to nielen v oblasti práce so slovenským Elektronickým kontraktačným systémom (EKS). Je odvážna a trpezlivá. Chce naučiť ľudí, ako hospodárne nakupovať za štátne peniaze. Tých najlepších nominuje do súťaže FSA, ktorej je zároveň hlavnou organizátorkou.

Back to Top