Maja Kuhar


Maja Kuhar

Maja Kuhar

Vyštudovaná právnička. Jej cesta k verejnému obstarávaniu začala, keď pracovala ako praktikant v advokátskej kancelárii zastupujúcej uchádzača v obstarávacích konaniach. Po zložení advokátskej skúšky začala svoje trojročné pôsobenie ako právny odborný poradca v Štátnej komisii pre dohľad nad postupmi verejného obstarávania. Od roku 2012 pracovala ako hlavný poradca ministra pre sociálnu politiku a mládež, kde bola, okrem iného, zodpovedná za projekt zriadenia centralizovaného systému verejného obstarávania pre centrá sociálnej starostlivosti a ďalšie inštitúcie v systéme sociálneho zabezpečenia. V roku 2019 bola chorvátskym parlamentom vymenovaná predsedníčkou Štátnej komisie pre dohľad nad postupmi verejného obstarávania.

Back to Top